Articles by Jude Barak

1805, 2015

לדבר בשפת המשקיעים – המפתח לרתום אותם למיזם שלך

יצאת במיזם חדש. שידכו לך משקיעים אך בסופו של דבר אף אחד לא נרתם ליוזמה. איך מצליחים לרתום את המשקיעים? לפני מספר שנים, ביקש ממני אחד הלקוחות לנתח עבורו נתונים [...]